Yrkeskurser i selvforsvar

Når kan det være egnet med selvforsvarsopplæring for yrkesutøvere?

Takling av vold på jobb:

Vi beveger oss her inn på et tema som dekkes av Beskyttelsesteknikk, et firma undertegnede, Torbjørn Arntsen, har undervist via gjennom en årrekke.

Beskyttelsesteknikk er metoder og prinsipper som undervises for barnevern, for vektere og vaktpersonell, innen rusomsorg, for ungdomsarbeidere og ansatte i helse og omsorgsyrkene (psykiatri og somatikk), for ansatte i restaurant og -serveringsnæringen, for spesiallærere, innefor taxi og kollektivnæringen, med mer.

Vi vil sterkt hevde at selvforsvar er metoder og prinsipper som ikke er i nærheten av å være egnet i omgang med brukere, pasienter, elever, klienter, kunder eller pårørende. Vi vil forklare dette nærmere også her på Selvforsvarskurs.

Når det er sagt, så er det noen helt spesielle yrkesgrupper hvor metoder og prinsipper hentet fra vår selvforsvarsopplæring kan være egnet. Vi tenker da på områder som politi, militære, vektere, dørvakter og tilsvarende – steder for det er påkrevet også å ha gode, fysiske teknikker for å takle fysiske situasjoner.

Mulig innhold:

Vi forutsetter at den altoverskyggende og grunnleggende kunnskapen om lovmessige rammer, konflikthåndtering, kommunikative evner, forståelse av service og omsorg, samhandlingsprosedyrer osv. er på plass. Uten dette er kunnskap om andre metoder fullstendig meningsløse.

De metodene vi kan (egentlig: ønsker å) bidra med i «selvforsvarssamenheng» for yrkesutøvere, er i all hovedsak av kontrolliknende karakter – fasholdinger, frigjøringer, låsegrep og nedtaginger; hvordan man kan få kontroll over personer som går fysisk til angrep hører også naturlig med. I tillegg kommer relevante strategier for fysisk inngripen, som metoder for å gripe inn ovenfor personer som slåss mot hverandre.

Ta kontakt:

Dersom noe av dette høres interessant ut for deg, din arbeidssituasjong eller din bedrift, så er du velkommen til å ta kontakt med oss via kontaktskjemaet nedenfor. Enhver henvendelse om yrkesrelaterte utfordringer i forhold til uønsket og negativ atferd, trakassering, utageringsproblematikk, trusler og fysisk vold blir besvart. Vi ser frem til å høre fra deg! På vår kontaktside finner du mer kontaktdata, inkludert telefonnr.

10 enkle tips

(Kommer snart)
Motta vårt uforpliktende informasjonsskriv på e-post i dag:
"10 enkle tips om selvforsvar og selvforsvarstrening".
Grunnleggende, informativt og funksjonelt, sendt direkte til deg!

Kontakt oss her:

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud ang. yrkesrelatert selvforsvar eller Beskyttelsesteknikk, målsetting, innhold, varighet, gruppestørrelse m.m.! Vi ringer gjerne hvis det foretrekkes.
Eventuelt gå til vår kontaktside her.

Om våre tjenester:

Foredrag

Klikk her for å lese mer om nyttige foredrag i selvforsvar, trygghetsarbeid og konflikthåndtering. Dette kan tilbys til klubber, lag, foreninger og bedrifter.

Privattrening

Trenger du eller en av dine nærmeste en mer privat hjelp til å lære metoder til å takle vold og konflikter. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Grupper

Vi avholder interne opplæringer for grupper, lag og foreninger i selvforsvar og personlig sikkerhet. Les mer om innhold, gruppestørrelser m.m. her!

Kvinnekurser

Egne kvinne-/jentekurser avoldes med jevne mellomrum for større og mindre grupper, lokalt eller sentralt. Gå hit for å få mer informasjon om dette.

Spesialkurser

Vi har dyktige instruktører med erfaring i å holde opplæring og kurser for utsatte og sårbare grupper og enkeltindivider. Her er mer informasjon.

Åpne kurser

Åpne grunnkurser og påbygging i FightSafe holdes med jevne mellomrom. Du kan finne ut mer om dette tibudet her.

Yrkeskurser

Det er mange yrkesutøvere som opplever vold, trusler, trakassering etc. på jobb. Klikk her for  å lese mer om hva vi kan tilby av yrkesrettet opplæring.

Klubber

Det har vært avholdt treninger og opplæring i selvforsvar for en rekke klubber (kampsport primært) gjennom årene. Klikk her for mer informasjon.

Nettbasert læring

I dag kan mye læres på nett, herunder naturligvis også deler av det som gir kunnskap om vold, selvforsvar og trygghet. Nysgjerring? Gå hit.

Ta kontakt med oss på Facebook!

FighSafe Selvforsvarskurs har naturligvis sin egen side på Facebook, og vi vil gjerne få invitere deg over i dag. Her finner du ting som eventer (kommende kurser), nyhetsartikler, oppdateringer, analyser, kommentarer med mer.

Facebook