Spesialkurser i selvforsvar

Trygghetsrettet opplæring for individer i en utsatt posisjon

«Risikogrupper» og sårbare individer:

Det er ikke til å komme unna at enkelte kan befinne seg i en mer sårbar fase av livet, og være (over kortere eller lengre tid) i situasjoner hvor vold, trusler og trakassering er mer enn en teoretisk mulighet. Eksempler her er kvinnerog jenter som bor på krisesentra, samt individer i prostitusjonsmiljøene.

Kursholder Merethe Bakken har avholdt flere opplæringer for kvinner som er i en utsatt livssituasjon, og målet er da å skape bevissthet om hvordan hver enkelt kan øke tryggheten og opplevelsen av mestring i hverdagen via enkle og funksjonelle virkemidler.

En annen gruppe som har hatt stor nytte av denne typen trening og bevisstgjøring er ungdommer – gjerne da tilknyttet samme miljø (eks. fritidsklubber). Selv om vi naturligvis ikke uten videre kan definere et ungdomsmiljø som sårbart eller utsatt, er det liten tvil om at det er mange utfordringer forbundet med det å vokse opp. Noe av dette kan utvilsomt hjelpes ved å se på hvordan man kan være mer bevisst på beskyttelse, trygghet og sikkerhet.

Hva med innholdet i denne opplæringen?:

Som ellers er innholdet helt og fullt tilpasset den som er på kurset/opplæringen. Det vil naturligvis være enorme forskjeller i forhold til trusler og evt. farer knyttet til en gruppe med russ eller ungdomsskoleelever, kontra kvinner i et rus- eller prostitusjonsmiljø. Poenget her er at vi finner frem til den presentasjonsformen og det innholdet som egner seg i hvert enkelt tilfelle. Vi vil sammen finne frem til hva du anser for å være mest egnet i din situasjon når du tar kontakt med oss.

Praktisk informasjon:

Dersom du ikke har et nettverk rundt deg, vil vi likevel sterkt anbefale deg å ta kontakt! Vi avholder som kjent også privattrening og oppfølging for enkeltindivider. Merethe Bakken vil kontakte deg direkte. Ellers vil det gjerne være en fritidsklubb, en foreldregruppe, en skole, en bolig eller tilsvarende som tar kontakt med oss for å finne frem til et egnet kursopplegg.

Ta kontakt:

Vi diskuterer svært gjerne alternative måter å gjennomføre et optimalt program på. Det skal mye til at vi ikke kan komme med et fornuftig og prisgunstig opplegg; bruk skjemaet nedenfor til å kontakte oss i dag! Vi har ytterligere kontaktdata på vår kontaktside her.

10 enkle tips

(Kommer snart)
Motta vårt uforpliktende informasjonsskriv på e-post i dag:
"10 enkle tips om selvforsvar og selvforsvarstrening".
Grunnleggende, informativt og funksjonelt, sendt direkte til deg!

Kontakt oss her:

Befinner du deg i en mer utsatt livssituasjon? Kanske det gjelder noen du kjenner? Uansett, ta kontakt i dag for mer informasjon! Vi ringer deg hvis ønskelig.
Ytterligere info på kontaktsiden her.

Om våre tjenester:

Foredrag

Klikk her for å lese mer om nyttige foredrag i selvforsvar, trygghetsarbeid og konflikthåndtering. Dette kan tilbys til klubber, lag, foreninger og bedrifter.

Privattrening

Trenger du eller en av dine nærmeste en mer privat hjelp til å lære metoder til å takle vold og konflikter. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Grupper

Vi avholder interne opplæringer for grupper, lag og foreninger i selvforsvar og personlig sikkerhet. Les mer om innhold, gruppestørrelser m.m. her!

Kvinnekurser

Egne kvinne-/jentekurser avoldes med jevne mellomrum for større og mindre grupper, lokalt eller sentralt. Gå hit for å få mer informasjon om dette.

Spesialkurser

Vi har dyktige instruktører med erfaring i å holde opplæring og kurser for utsatte og sårbare grupper og enkeltindivider. Her er mer informasjon.

Åpne kurser

Åpne grunnkurser og påbygging i FightSafe holdes med jevne mellomrom. Du kan finne ut mer om dette tibudet her.

Yrkeskurser

Det er mange yrkesutøvere som opplever vold, trusler, trakassering etc. på jobb. Klikk her for  å lese mer om hva vi kan tilby av yrkesrettet opplæring.

Klubber

Det har vært avholdt treninger og opplæring i selvforsvar for en rekke klubber (kampsport primært) gjennom årene. Klikk her for mer informasjon.

Nettbasert læring

I dag kan mye læres på nett, herunder naturligvis også deler av det som gir kunnskap om vold, selvforsvar og trygghet. Nysgjerring? Gå hit.

Ta kontakt med oss på Facebook!

FighSafe Selvforsvarskurs har naturligvis sin egen side på Facebook, og vi vil gjerne få invitere deg over i dag. Her finner du ting som eventer (kommende kurser), nyhetsartikler, oppdateringer, analyser, kommentarer med mer.

Facebook