Sosiale medier og selvforsvar – hva er utfordringene?

Først og fremst må det sies at det utvilsomt er mye som er bra ved sosial medier som Instagram, Facebook og Twitter (for å nevne noen få). Disse kommunikasjonskanalene gjør det blant annet mulig for alle og enhver, med få og enkle tastetrykk, å dele informasjon de synes er relevant, spennende og nyttig – herunder tips om trygghet, sikkerhet, selvforsvar og selvforsvarstrening. Du ser en interessant video eller artikkel, og deler den naturligvis gjerne med dine venner, bekjente og følgere.

Utfordringene i vårt ønske om/behov for å dele det meste av videoer vi finner interessante innenfor et gitt tema, som eksempelvis selvforsvar for kvinner, er som følger: Det er ikke uvanlig at vi overser (eller ikke forstår) små eller store mangler ved en video, eller at vi ikke ser eller skjønner konteksten til den aktuelle videoen.

Er sammenhengen viktig?

Konteksten/sammenhengen til en selvforsvarstype video kan være særs viktig, og det er potensielt flere grunner til dette. Det kan tenkes at en videosnutt eller et klipp er en variant av materiale beregnet på trening og instruksjon. Hvis klippet er ment å demonstrere noe – et prinspp, en teknikk, en strategi, eller noe annet, er det sentralt at man forstår konteksten! I selvforsvar står ting aldri isolert, ting har alltid en relasjon til andre faktorer – strategisk, taktisk, juridisk, teknisk, m.m. Tar man ting ut av sammenhengen, forsvinner også det meste av læringen.

Vi ser blant annet at videoer som helt klart er treningsrelaterte latteliggjøres på visse nettsider. Kommentarer som: «Dette vil aldri fungere i virkeligheten», eller «Det er jo ikke  et reelt angrep», er nokså typiske. Dette kan være bevisst trakassering eller negativ kritikk for å fremme ens eget syn eller egen stilart, eller det kan rett og slett skyldes mangel på forståelse av formålet til klippet og sammenhengen det må sees i.

Dette momentet er en av årsakene til at vi i FightSafe er svært reserverte i forhold til å presentere treningsvideoer på nett – det er svært lett å ta ting ut av sammenhengen! Når vi da snakker om vold, selvforsvar og personlig sikkerhet, kan dette til og med være direkte risikabelt.

Når ellers er kontekst viktig?

Sammenheng/kontekst kan ha en avgjørende betydning når det som spres via sosial medier er en skryte-, show-, demovideo, og det presenteres som «the real thing» (fra et selvforsvarsperspektiv). Dette er faktisk ganske vanlig, og får normalt beundrende kommentarer fra mange.

La det være helt klart, det er selvsagt overhodet ingen ting negativt eller feil ved flotte og informative demovideoer. Det er heller ingen ting som tilsier at vi ikke kan la oss imponere av flinke utøvere av begge kjønn – det ligger mye trening og hardt arbeid bak. Det som blir feil er når slike demovideoer presenteres som noe annet enn hva det er – oppvisning og show.

Promovideo?

På tilsvarende måte som for en demo-/showvideo, må en promovideo sees, bedømmes og forstås for hva det er: markedsføring og promotering. I dette ligger at en stilart eller et bestemt selvforsvarssystem promoterer sine sterke sider eller preferanser (naturlig nok) og en video er da åpenbart vinklet mot dette.

I tillegg til vinklingen må den som ser på og analyserer en promovideo også være klar over at det er «regissert skuespill», og igjen ikke virkelige hendelser en ser. Med andre ord, en slik video må tas for hva det er, i likhet med alt annet for øvrig…

Falske promovideoer?

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, er det ennå en type «selvforsvarsvideo» som bør nevnes, og det er klipp som er satt opp slik at det ser ut som virkelige hendelser, men som åpenbart er regisserte hendelser – ofte laget for å promotere en særskilt stilart eller et bestemt selvforsvarssystem. Enkelte av disse er så «bra» laget at det kan være vanskelig å se at det hele er fake. Ikke alt er så åpenbart tullete og urealistisk (fra et rent selvforsvarssynspunkt) som denne videoen her. Bør vel heller ikke være vanskelig å kjenne igjen stilarten som blir forsøkt promotert her:

1.
Hovedpoenget vårt er at dette presenteres som «realistisk», som ekte hendelser – noe det definitivt ikke er. Igjen, det er absolutt ikke noe galt i å produsere eller distribuere en video som dette, men man bør definitivt være åpen med hva det er – nemlig reklame, promotering.

Dårlige løsninger

Det siste momentet som bør nevnes om selvforsvarsvideoer og sosiale medier, er klipp som inneholder svake eller dårlige løsninger, som eks. mekanisk sett mindre effektive teknikker.

Det er ellers ganske mange ting som styrer hva vi anser for å være funksjonelle og gode selvforsvarsteknikker, og vi rekker på ingen måte å komme inn på det her. I vår nettbaserte selvforsvarslæring – du finner det her – er dette noe av det vi diskuterer og analyserer i detalj.

Når ting er mindre heldige løsninger sett fra mekaniske, tekniske, taktiske, strategiske, eller andre ståsteder, så synes vi det er synd at slike videoer presenteres som «gospel».

Hvorfor bry seg?

Et relevant spørsmål er dette: Hvorfor skal vi i det hele tatt bry oss? Enkelt svart: Fordi det dreier seg om alvorlige temaer som vold, mishandel, overgrep, selvforsvar, trygghet og sikkerhet.

Vi synes det er svært synd når det presenteres ting på nettet – spesielt via sosiale medier, hvor ting kan spres svært raskt og langt – som er satt i feil kontekst, eller som åpenbart mangler noe. I ytterste konsekvens kan du lære deg, eller videreformidle, ting som får deg eller andre skadet, eller i hvertfall reduserer dine, eller andres, sjanser til å komme deg helskinnet ut av en reell hendelse. Derfor bryr vi oss.

Kommentarer?

Som du sikker har fått med deg allerede, alltid setter vi stor pris på innspill, kommentarer og eventuelle spørsmål om selvforsvar, trening, selvforsvarsvideoer, eller andre relevante ting! Du er velkommen til å skrive en kommentar nedenfor, sende inn til oss på kontaktskjemaet, eller også kontakte oss på Facebook!

Kontakt Oss:

Ta kontakt med spørsmål, kommentarer eller ønsker! Vi kan gjerne ringe deg hvis det skulle passe best. Evt. gå til vår kontaktside her.

Om Våre Tjenester:

Foredrag

Informasjon: Her

Privattrening

Informasjon: Her

Grupper

Informasjon: Her

Kvinnekurser

Informasjon: Her

Spesialkurser

Informasjon: Her

Åpne kurser

Informasjon: Her

Yrkeskurser

Informasjon: Her

Klubber

Informasjon: Her

Online læring

Informasjon: Her