Selvforsvarskurs for kvinner

Selvforsvarskurser, trening og personlig sikkerhet for kvinner og jenter

Egne kurser for kvinner og jenter:

FightSafe, Ju Jitsu Norge (JJN) og ulike JJN-klubber har i en lang rekke år arrangert egne selvforsvarskurser for jenter og kvinner. Disse har vært av ulik varighet, alt fra et kort introduksjonskurs, til mer langvarig opplæring/kursing.

Et slikt kursopplegg er enten av intern karakter, for bedrifter, lag, foreninger, klubber, vennegrupper osv., eller de er åpne for alle – gjerne annonsert via Facebook og tilsvarende kanaler.

Hva med innholdet i denne opplæringen?:

Innholdet er til en viss grad styrt av varigheten på det aktuelle programmet. Eksempelvis vil det vi betegner som et inntroduksjonskurs som regel bestå av noe grunnleggende teori (bakenforliggende informasjon), men mest praktisk trening og innføring i funksjonelt selvforsvar (prinsipper, metoder og teknikker). Vi ønsker alltid å gjøre bakenforliggende informasjon («teori») så praktisk som mulig, og vil oftest gi dette som skriftlig underlagsmateriale til deltakerne.

På andre kurser og opplæringer i funksjonelt selvforsvar, kan det være at vi kun kjører praktisk trening av ulik karakter, og kun nevner de bakenforliggende prinsippene og teoribitene der hvor det er sentralt. Videregående treninger og oppfølgingskurs er som regel avholdt på denne måten.

Av innholdet kan nevnes: «Mindset» (hvordan kun kan oppleve, tenke og føle i en angreps-/forsvarssituasjon), kunnskap om invadering og bruk av avstand, hvordan du frigjør deg fra grep, løft og fasholdinger, forsvar i liggende posisjon, hvordan du kan kompensere styrke med teknikk m.m.

Praktisk informasjon:

Når du ønsker å delta på et FightSafe selvforsvarskurs for kvinner, kan du gjøre det på ulike måter. En av dem er å holde deg oppdatert via Facebooksiden vår. Her vil du se de ulike åpne kursene som planlegges. Vi håper blant annet å ha mulighet til å avholde en eller flere gratis introduksjonskurser.

En annen muighet er selv å ta initiativet til å samle et nødvendig antall deltakere – gjerne vi et fima, en klubb osv. Vi reiser gjerne til dere for å avholde en slik form for opplæring. De fleste Ju Jitsu Norge klubbene har lokaliteter som kan stilles til rådighet. Om det ikke finnes en slik klubb i ditt nærområde, vil nok andre kampsportklubber kunne være en aktuell samarbeidspartner – vi reiser som sagt gjerne!

Pris vil være for gruppen som helhet, og vi ber deg ta kontakt for å få et pristilbud. Normalt vil frivillige lag og foreninger gis en lavere pris enn eksempelvis en bedrift.

Ta kontakt:

Vi diskuterer svært gjerne alternative måter å gjennomføre et slikt program for dere. Det skal mye til at vi ikke klarer å bli enige om et fornuftig opplegg; bruk skjemaet nedenfor til å kontakte oss i dag! Vi har ytterligere kontaktdata på vår kontaktside her.

10 enkle tips

(Kommer snart)
Motta vårt uforpliktende informasjonsskriv på e-post i dag:
"10 enkle tips om selvforsvar og selvforsvarstrening".
Grunnleggende, informativt og funksjonelt, sendt direkte til deg!

Kontakt oss her:

Kontakt oss her i dag for et tilbud om kurser i selvforsvar og trygghet for jenter og kvinner, evt. for å høre om innhold, varighet, lokaliteter, gruppestørrelser m.m. Vi ringer deg hvis ønskelig.
Ytterligere info på kontaktsiden her.

Om våre tjenester:

Foredrag

Klikk her for å lese mer om nyttige foredrag i selvforsvar, trygghetsarbeid og konflikthåndtering. Dette kan tilbys til klubber, lag, foreninger og bedrifter.

Privattrening

Trenger du eller en av dine nærmeste en mer privat hjelp til å lære metoder til å takle vold og konflikter. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Grupper

Vi avholder interne opplæringer for grupper, lag og foreninger i selvforsvar og personlig sikkerhet. Les mer om innhold, gruppestørrelser m.m. her!

Kvinnekurser

Egne kvinne-/jentekurser avoldes med jevne mellomrum for større og mindre grupper, lokalt eller sentralt. Gå hit for å få mer informasjon om dette.

Spesialkurser

Vi har dyktige instruktører med erfaring i å holde opplæring og kurser for utsatte og sårbare grupper og enkeltindivider. Her er mer informasjon.

Åpne kurser

Åpne grunnkurser og påbygging i FightSafe holdes med jevne mellomrom. Du kan finne ut mer om dette tibudet her.

Yrkeskurser

Det er mange yrkesutøvere som opplever vold, trusler, trakassering etc. på jobb. Klikk her for  å lese mer om hva vi kan tilby av yrkesrettet opplæring.

Klubber

Det har vært avholdt treninger og opplæring i selvforsvar for en rekke klubber (kampsport primært) gjennom årene. Klikk her for mer informasjon.

Nettbasert læring

I dag kan mye læres på nett, herunder naturligvis også deler av det som gir kunnskap om vold, selvforsvar og trygghet. Nysgjerring? Gå hit.

Ta kontakt med oss på Facebook!

FighSafe Selvforsvarskurs har naturligvis sin egen side på Facebook, og vi vil gjerne få invitere deg over i dag. Her finner du ting som eventer (kommende kurser), nyhetsartikler, oppdateringer, analyser, kommentarer med mer.

Facebook