Selvforsvarskurs for klubber

Fysisk selvforsvarstrening for idrettsklubber

God selvforsvarstrening i din klubb?:

Selvforsvarsopplegget FightSafe er basert på metoder, teknikker og prinsipper fra moderne, selvforsvarsorientert ju jitsu – nærmere bestemt Ju Jitsu Norge (JJN). Gjennom mange år har vi avholdt selvforsvarsorientert, allsidig fysisk trening for en rekke klubber innenfor kampsportsegmentet. Det har også vært andre idretter hvor denne typen trening har vært godt egnet, som eks. håndball.

Hva med innholdet?:

Når vi avholder selvforsvarsrettet opplæring for andre kampsporter, vil forutsetningene naturligvis endres. I og med at mange kan beherske fallteknikk, anvende slag og spark på et bra nivå osv., er det mulig både å kjøre høyere tempo, ha mer intensive treninger, og gå for et annet teknikkutvalg.

For idretter som ikke er kampsportorientert, eksempelvis håndball, vil treningene ha et annet fokus. Det sentrale her vil være bestandeler som fallteknikk, bevegelsesdriller, frigjøringsøvelser, «bryte»-elementer og tilsvarende. Ut over dette, kan det naturligvis være at et lag eller en klubb ønsker et mer regulært selvforsvarskurs for sine utøvere, f. eks. et jente-/kvinnekurs i selvforsvar for jentene på et lag.

Mer informasjon?:

Denne typen opplæring har vært gjennomført over hele landet, og det vil ikke være noe problem å komme til din klubb for å avholde en trening eller et kurs. På de stedene det er en JJN-klubb, vil det som regel også kunne avholdes regelmessige treninger i emnet.

Vi ber deg ta kontakt for å få mer informasjon om innhold og metoder, og diskutere om dette er noe for ditt lag/din idrettsklubb. Du kan også gå til vår kontaktside for ytterligere kontaktinformasjon. Vi gir deg naturligvis et nærmere pristilbud når vi vet hva rammene vil være. Det kan ofte tilbys et svært hyggelig introduksjonstilbud.

10 enkle tips

(Kommer snart)
Motta vårt uforpliktende informasjonsskriv på e-post i dag:
"10 enkle tips om selvforsvar og selvforsvarstrening".
Grunnleggende, informativt og funksjonelt, sendt direkte til deg!

Kontakt oss her:

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud om et opplegg for din klubb (ditt lag), eller for å diskutere innhold, varighet, gruppestørrelse, lokaliteter m.m.! Vi ringer deg gjerne hvis du foretrekker dette.
Eventuelt gå til vår kontaktside her.

Om våre tjenester:

Foredrag

Klikk her for å lese mer om nyttige foredrag i selvforsvar, trygghetsarbeid og konflikthåndtering. Dette kan tilbys til klubber, lag, foreninger og bedrifter.

Privattrening

Trenger du eller en av dine nærmeste en mer privat hjelp til å lære metoder til å takle vold og konflikter. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Grupper

Vi avholder interne opplæringer for grupper, lag og foreninger i selvforsvar og personlig sikkerhet. Les mer om innhold, gruppestørrelser m.m. her!

Kvinnekurser

Egne kvinne-/jentekurser avoldes med jevne mellomrum for større og mindre grupper, lokalt eller sentralt. Gå hit for å få mer informasjon om dette.

Spesialkurser

Vi har dyktige instruktører med erfaring i å holde opplæring og kurser for utsatte og sårbare grupper og enkeltindivider. Her er mer informasjon.

Åpne kurser

Åpne grunnkurser og påbygging i FightSafe holdes med jevne mellomrom. Du kan finne ut mer om dette tibudet her.

Yrkeskurser

Det er mange yrkesutøvere som opplever vold, trusler, trakassering etc. på jobb. Klikk her for  å lese mer om hva vi kan tilby av yrkesrettet opplæring.

Klubber

Det har vært avholdt treninger og opplæring i selvforsvar for en rekke klubber (kampsport primært) gjennom årene. Klikk her for mer informasjon.

Nettbasert læring

I dag kan mye læres på nett, herunder naturligvis også deler av det som gir kunnskap om vold, selvforsvar og trygghet. Nysgjerring? Gå hit.

Ta kontakt med oss på Facebook!

FighSafe Selvforsvarskurs har naturligvis sin egen side på Facebook, og vi vil gjerne få invitere deg over i dag. Her finner du ting som eventer (kommende kurser), nyhetsartikler, oppdateringer, analyser, kommentarer med mer.

Facebook