Selvforsvarskurs for grupper

Selvforsvar og personlig sikkerhet for grupper, firmaer, lag og foreninger

Hva med trygg øving i en gruppe?:

Vi har avholdt en rekke selvforsvarskurser for store og små firmaer opp gjennom årene. I tillegg kommer oppdrag for vennegjenger, lag, foreninger og klubber av ymse slag. I all hovedsak finner deltakerne at dette gir meget bra læring i en trivelig sosial ramme. Dessuten  er det vår erfaring at deltakerne opplever det som trygt å kunne omgås venner og kjente i forbindelse med denne formen for øvelse.

Hvordan er innholdet i opplæringen?:

Stort sett snakker vi her om et regulært selvforsvarskurs hvor innholdet er noe styrt av varighet og kjønn. Av og til gjennomfører vi også slik selvforsvarsopplæring hvor både menn og kvinner deltar og det går fint det også :-)

Naturlig nok tilpasser og endrer vi bestandig vinkling, rammer og innhold dersom det skulle fremkomme særskilte ønsker og behov i forbindelse med kursingen. Våre tjenester er nøye formet av det du og dere vil ha!

Praktisk informasjon:

Det enkleste for alle parter er at gruppetreningene foregår i et lokale du/dere besørger. Det fordres som oftest ikke annet enn nok gulvplass til at samtlige kan utføre oppgaver og teknikker på en trygg måte. Gruppestørrelsen vil også kunne bli styrt av lokalitetene. Det er viktig å være klar over at for store grupper kan gi redusert læringseffekt. En ideell størrelse på en gruppe er et sted mellom 15 og 25 personer, men det er ikke noe problem å gjennomføre med færre personer.

I særskilte tilfeller ønskes det – eller fordres det – et underlag av typen kamsportmatter. Vi har kontakter i mange byer og tettsteder, og kan ofte finne et egnet lokale av denne typen.

Pris vil være for gruppen som helhet, og vi ber deg ta kontakt for å få et pristilbud. Normalt vil frivillige lag og foreninger gis en lavere pris enn eksempelvis en bedrift.

Ta kontakt:

Vi diskuterer svært gjerne alternative måter å gjennomføre et slikt program for dere. Det skal mye til at vi ikke klarer å bli enige om et fornuftig opplegg; bruk skjemaet nedenfor til å kontakte oss i dag! Vi har ytterligere kontaktdata på vår kontaktside her.

10 enkle tips

(Kommer snart)
Motta vårt uforpliktende informasjonsskriv på e-post i dag:
"10 enkle tips om selvforsvar og selvforsvarstrening".
Grunnleggende, informativt og funksjonelt, sendt direkte til deg!

Kontakt oss her:

Ta kontakt i dag ang. et godt tilbud om et opplegg for din gruppe (firma, lag osv), eller for å diskutere innhold, varighet, gruppestørrelse, lokaliteter m.m.! Vi ringer gjerne hvis det passer deg.
Evt. gå til vår kontaktside her.

Om våre tjenester:

Foredrag

Klikk her for å lese mer om nyttige foredrag i selvforsvar, trygghetsarbeid og konflikthåndtering. Dette kan tilbys til klubber, lag, foreninger og bedrifter.

Privattrening

Trenger du eller en av dine nærmeste en mer privat hjelp til å lære metoder til å takle vold og konflikter. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Grupper

Vi avholder interne opplæringer for grupper, lag og foreninger i selvforsvar og personlig sikkerhet. Les mer om innhold, gruppestørrelser m.m. her!

Kvinnekurser

Egne kvinne-/jentekurser avoldes med jevne mellomrum for større og mindre grupper, lokalt eller sentralt. Gå hit for å få mer informasjon om dette.

Spesialkurser

Vi har dyktige instruktører med erfaring i å holde opplæring og kurser for utsatte og sårbare grupper og enkeltindivider. Her er mer informasjon.

Åpne kurser

Åpne grunnkurser og påbygging i FightSafe holdes med jevne mellomrom. Du kan finne ut mer om dette tibudet her.

Yrkeskurser

Det er mange yrkesutøvere som opplever vold, trusler, trakassering etc. på jobb. Klikk her for  å lese mer om hva vi kan tilby av yrkesrettet opplæring.

Klubber

Det har vært avholdt treninger og opplæring i selvforsvar for en rekke klubber (kampsport primært) gjennom årene. Klikk her for mer informasjon.

Nettbasert læring

I dag kan mye læres på nett, herunder naturligvis også deler av det som gir kunnskap om vold, selvforsvar og trygghet. Nysgjerring? Gå hit.

Ta kontakt med oss på Facebook!

FighSafe Selvforsvarskurs har naturligvis sin egen side på Facebook, og vi vil gjerne få invitere deg over i dag. Her finner du ting som eventer (kommende kurser), nyhetsartikler, oppdateringer, analyser, kommentarer med mer.

Facebook