Nettbasert undervisning i selvforsvar

Forebygging og håndtering av truende og ubehagelige situasjoner

Lære om selvforsvar på nettet?:

Det er helt forståelig hvis du eller andre skulle stille spørsmål ved, og kan ha motforestillinger mot dette. Eksemplevis er det naturlig å hevde at man er nødt til å lære teknikker via direkte instruksjon og trening. Og vet du hva? Du har helt rett! Poenget med å tilegne seg kunnskap om trygghetstiltak og praktisk selvforsvar via nettbasert læring er nettopp IKKE å trene teknikker.

Det vi her vektlegger er «alt det andre» – alt som ellers finnes av mulige forsvarsstrategier og metoder for å unngå situasjoner og komme ut av dem hvis de ikke kan unngås. Vi diskuterer og forklarer vold i et bredt perspektiv og analyserer hva du kan gjøre for å redusere risikoen for å bli et voldsoffer, og mye, mye mer.

En gjennomgang av noen temaer, vil forhåpentligvis gi deg en forståelse av hvor omfattende dette i virkeligheten er, og hva du kan få ut av å gjennomgå programmet. Som du sikkert ser, er mye av dette det samme du finner i foredraget «En tryggere Hverdag» – Hovedforskjellen er at det innholdet som foreleses er vesentlig kortet ned og mye mindre omfattende.

Fra innholdet:

 • «Elefanten i Rommet» – er ikke det å lære bort selvforsvar via kurs A. Praktisk uforsvarlig, og B. Noe tilsvarende det å skyve ansvar (og derav også skyld) over på ofrene?
 • Kan det å øke bevisstheten rundt sikkerhet og trygghet medføre en økt grad av «paranoia», utrygghet og redsel?
 • Hvorfor er det så viktig å være klar over det vi kjenner som overraskelseselementet? Hvordan kan du bruke det til din egen fordel? På hvilken måte gjør dette begrepet at en selvforsvarssituasjon er noe helt annet enn «kamp», «konkurranse», «nærstrid» og andre arenaer som til forveksling kan likne på selvforsvar.
 • Hva er årsaken til at vi så ofte leser om «blind vold» og «umotivert vold», og hva betyr det for deg og meg i praksis?
 • Hvor og når rammer de ulike formene for vold? Er det forskjeller på volden som rammer menn og kvinner? Hva med alder? Er det noen fellestrekk ved en person som tilsynelatende har en økt risiko for å ende opp i voldssituasjoner?
 • Hva er det gjerningspersoner ser etter når de søker et mulig offer, og ikke minst, hvilke grep kan du gjøre slik at du minsker muligheten for å ende som et voldsoffer?
 • Hvordan er det med de faktorene som reduserer eller øker årvåkenheten vår – mobiltelefonbruk, blikk, plassering osv? Å ha et bevisst fohold til dette er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge skumle situasjoner.
 • Har kroppsholdning, kroppsspråk, soner m.m. en betydning?
 • Er det noen relativt enkle tiltak du kan gjøre umiddelbart for å verge deg selv uten å ta et selvforsvarskurs eller trene selvforsvar eller kampsport.
 • Finnes det gjennkjennbare mønstre bak «gatevold» og voldtektssituasjoner. I så fall, hvilke fellestrekk foreligger?
 • Hvordan kan vi bli bedre til å se og forstå når noe er under oppseiling, og på hvilken måte er dette en annen og helt essensiell del av trygghetstilstanden?
 • Hva mener vi med begrepet eskalering/opptrapping? Hvordan kan du lese eventuelle faresignaler/symptomer tidligst mulig?
 • Hva er intuisjon og hvorfor bør du stole på den?
 • Hvordan kan du bruke stemme, blikk, gestiklering, ord, blikk, posisjon, bevegelse, m.m. til å avvise eller stoppe noen uten å fornærme vedkommende eller trigge uønskede responser?
 • Analyse av reelle volds.- og selvforsvarssituasjoner (noe også med video). Hva skjedde, hvordan kunne dette vært unngått?

Hvordan gjennomfører vi dette?:

Før vi går inn på prosessen, må det erkjennes at dette opplegget ikke er 100% klart riktig ennå. Årsaken er to ting: 1. Hvordan modulene skal leveres til deg, og 2. Hvilket språk som skal velges.

For å ta det siste først. Det går nok mot at vi bruker engelsk, i det minste til å begynne med. Dette fordi kursopplegget også kommer til å bli presentert til folk utenfor de nordiske landene. Hoveddelen av nordmenn leser og forstår engelsk uten problemer, så det vil nok gå helt fint. Vi får se, kanskje tar vi det også på norsk, parallellt med engelsk.

Når det gjelder levering av materiellet, så vil det enten bli via e-post – en modul eller delmodul av gangen, eller også via en medlemsportal med pålogging. Det kan være at begge deler benyttes.

Pris:

Dette vil ikke bli dyrt. Når vi her snakker om at materiellet er på lengde med en bok og er basert på nær 40 års erfaring og undervisning innenfor emnet, så blir dette særdeles rimelig. Vi kommer med konkret pris når alt er klart til levering.

Spørsmål eller ønsker?:

Det er bare å bruke skjemet nedenfor til å ta kontakt med oss  dersom du skulle ha noen ønsker, spørsmål eller kommentarer! Kanskje har du et ønske om å kombinere dette med et mer ordinært selvforsvarskurs eller regulær trygghetsrettet trening? Alt er mulig – igjen, ta kontakt! Du finner ytterligere kontaktinformasjon på siden her.

10 enkle tips

(Kommer snart)
Motta vårt uforpliktende informasjonsskriv på e-post i dag:
"10 enkle tips om selvforsvar og selvforsvarstrening".
Grunnleggende, informativt og funksjonelt, sendt direkte til deg!

Kontakt oss her:

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud om foredraget «En Tryggere Hverdag», eller for å vite mer om innhold, varighet, gruppestørrelse m.m.! Vi ringer deg hvis det skulle passe best.
Evt. gå til vår kontaktside her.

Om våre tjenester:

Foredrag

Klikk her for å lese mer om nyttige foredrag i selvforsvar, trygghetsarbeid og konflikthåndtering. Dette kan tilbys til klubber, lag, foreninger og bedrifter.

Privattrening

Trenger du eller en av dine nærmeste en mer privat hjelp til å lære metoder til å takle vold og konflikter. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Grupper

Vi avholder interne opplæringer for grupper, lag og foreninger i selvforsvar og personlig sikkerhet. Les mer om innhold, gruppestørrelser m.m. her!

Kvinnekurser

Egne kvinne-/jentekurser avoldes med jevne mellomrum for større og mindre grupper, lokalt eller sentralt. Gå hit for å få mer informasjon om dette.

Spesialkurser

Vi har dyktige instruktører med erfaring i å holde opplæring og kurser for utsatte og sårbare grupper og enkeltindivider. Her er mer informasjon.

Åpne kurser

Åpne grunnkurser og påbygging i FightSafe holdes med jevne mellomrom. Du kan finne ut mer om dette tibudet her.

Yrkeskurser

Det er mange yrkesutøvere som opplever vold, trusler, trakassering etc. på jobb. Klikk her for  å lese mer om hva vi kan tilby av yrkesrettet opplæring.

Klubber

Det har vært avholdt treninger og opplæring i selvforsvar for en rekke klubber (kampsport primært) gjennom årene. Klikk her for mer informasjon.

Nettbasert læring

I dag kan mye læres på nett, herunder naturligvis også deler av det som gir kunnskap om vold, selvforsvar og trygghet. Nysgjerring? Gå hit.

Ta kontakt med oss på Facebook!

FighSafe Selvforsvarskurs har naturligvis sin egen side på Facebook, og vi vil gjerne få invitere deg over i dag. Her finner du ting som eventer (kommende kurser), nyhetsartikler, oppdateringer, analyser, kommentarer med mer.

Facebook