Er et kurs i selvforsvar noe som nytter?

Det finnes en gruppe med relativt standhaftige, høylytte og velfunderte personer som gjerne vil argumentere for at et enkelt selvforsvarskurs eller to umulig kan gi noe annet enn en falsk følelse av trygghet og sikkerhet. Således, hevder de, vil denne typen kurs kunne være å kaste bort både tid og penger. Etter vår erfaring kommer de fleste som hevder dette typisk fra det miljøet vi selv tilhører – fra det vi med et fellesbegrep kaller kampsport.

Spørsmålet om nytteeffekt er absolutt et viktig moment som det er helt avgjørende å ha en forståelse av. En ting er ihvertfall sikkert: Et feilaktig presentert eller gjennomført kurs i selvforsvar kan absolutt gi deg som deltaker et skjevt bilde av hva du kan forvente å beherske.

Det som etter vår oppfatning og erfaring avgjør om et slikt kurs har en god nok praktisk nytteeffekt eller ikke, vil kunne oppsummeres med to faktorer:

1. Kursets faktiske innhold og varighet
2. Deltakerens forståelse av egne muligheter og begrensninger – forventninger

Innhold og varighet

Det ligger i sakens natur at et kortvarig kurs ikke innbyr til hverken å gå i bredden eller dybden av temaet praktisk, funksjonelt selvforsvar. Hovedregel nummer 1 er derfor å kutte sterkt ned på antallet metoder som benyttes.

Videre er det helt avgjørende at det vektlegges helt grunnleggende og enkle aksjons-, reaksjons- og bevegelsesmønstre. Dette er ikke kampkunst- eller kampsporttrening, hvor det er tid til finmotorisk drilling av mange og komplekse momenter eller finurlige teknikker!

Videre er det et tredje poeng – og det er dette de som er motstandere av kursmodellen i selvforsvar sannsynligvis overser eller ikke forstår:

Et fornuftig oppbygget kurs i selvforsvar bør i mindre grad dreie seg om hva du gjør dersom du allerede har blitt angrepet. I stedet bør hovedmålet være å se på de faktorene som gjør at man evt. man havner i volds- og konfliktsituasjoner.

Og videre: Dersom det kommer til en fysisk konfrontasjon, er det  avgjørende også å kunne noen enkle avvergingsteknikker som kan settes inn tidlig. Disse ligger inn mot det vi normalt kaller unnvikelser og frigjøringsteknikker.

Det virker som om en del kamsportutøvere og -instruktører tror at man skal «sparre» eller sloss med en motstander. Helt feil! Funksjonelt selvforsvar består av å benytte seg av overraskelsesmomentet til å komme seg vekk fra en truende situasjon så tidlig og smidig som overhode mulig.

Det er dessverre vanlig å blande sammen «arenaer» som slossing, konkurranse, selvforsvar m.m., og vi vil drøfte dette mer inngående senere.

Uansett, et sentralt element i et selvforsvarskurs er dette å redusere mulighetene for å bli valgt ut som et offer. Herunder ligger kunnskap om basal kommunikasjon – primært hvordan man best opptrer ikke-verbalt (kroppsspråk).

Deltakers forventning

Den som deltar på et kortvarig selvforsvarskurs, bør få en utvetydig forklaring om de muligheter og begrensinger som foreligger. Det er uhyre viktig å forstå at et slikt kurs kun er en enkel førstehjelp, og at man ikke vil kunne forvente å mestre enhver situasjon.

Det siste er for øvrig noe som også kampsportutøvere bør innse. Man kan risikere å møte uforutsette situasjoner og veldig uforutsigbare personer, og det vil være helt urealistisk å tro at man vil klare å håndtere alt bare fordi man har trent fysisk selvforsvar eller kampsport i x antall år!

Vår erfaring er at dersom du har et balansert og nyansert syn på det å mestre vold og trusler — og hovedfokuset ligger på forebygging, unngåelse og omgåelse (det å være preaktiv i stedet for reaktiv) — vil et kurs i selvforsvar kunne gi deg verdifull ballast.

Spørsmål eller kommentarer? Kontakt oss gjerne, eller legg igjen en kommentar nederst på siden!

Kontakt Oss:

Ta kontakt med spørsmål, kommentarer eller ønsker! Vi kan gjerne ringe deg hvis det skulle passe best. Evt. gå til vår kontaktside her.

Om Våre Tjenester:

Foredrag

Informasjon: Her

Privattrening

Informasjon: Her

Grupper

Informasjon: Her

Kvinnekurser

Informasjon: Her

Spesialkurser

Informasjon: Her

Åpne kurser

Informasjon: Her

Yrkeskurser

Informasjon: Her

Klubber

Informasjon: Her

Online læring

Informasjon: Her