Om redsel og frykt for vold.

Frykt og redsel kan ofte ligge bak ønsket om å lære seg selvforsvar. Mange ganger kan denne frykten være ubegrunnet, eller i det minste overdrevet. I JJN FightSafe er opptatt av de reelle farene, om hvor og når vold faktisk skjer, og hva du kan gjøre med det uten å bli lammet av frykt eller behøve konstant å gå på tå hev. Det å se farer over alt er IKKE det samme som et fornuftig beredskapsnivå!

Det er naturlig å være redd

Dersom en person ikke er redd for å bli utsatt for vold, har du nok å gjøre med en som ikke er helt ved sine fulle fem, evt. en som har alt for høy tillit til egne evner når det kommer til håndtering av vold. Det å være redd er noe av det mest naturlige vi kan oppleve, og vi føler redsel for en lang rekke ting i forhold til oss selv, våre barn og ting vi omgås i dagliglivet.

Her er dog en viktig faktor ved redsel: Den er handlingsskapende – vi handler på grunn av (og ikke på tross av) redsel. Vi sikrer hjem og kjøretøy – vi viser forsiktighet i omgang med giftstoffer, medisiner, varme, verktøy, trafikk, vill natur med mer – alt dette fordi vi er redd for å utsette oss selv og de vi er glad i for fare.

Ubegrunnet frykt og angst

Noe helt annet er det med større (ubegrunnede) doser av frykt og det som kalles angst. Spesielt angst er svært handlingslammende; vi mister fokus, tenker ikke lenger klart, og ser kun problemer i stedet for å lete etter løsninger. Dette er ikke lenger en naturlig beskyttende redsel, noe som hjelper oss til å agere i beskyttelsesøyemed. Så mens vi egentlig bør ønske sunn redsel velkommen, er ubegrunnet frykt og angst ting som ikke fører noe godt med seg.

Det er sikkert mange måter å definere redsel, frykt og angst på, og det sistnevnte er også en psykiatrisk diagnose og tilstand. For oss har frykt mer å gjøre med det ukjente, det skremmende, det vi ikke klarer å kontrollere.

Hva har du egentlig å frykte?

Den grove gatevolden, den som du leser om nær sagt daglig? Den vi diskuterte her? Naturligvis bør tanken striefe oss at vi kan rammes av vold, men hvor stor er egentlig sjansen for å den ekstreme og brutale volden rammer deg? Veldig liten, særdeles liten? Med mindre du er ung mann, omgås rus og ofte befinner deg i miljøer hvor denne volden kan oppstå på nattestider, skal det ekstremt mye til at du rammes. Hvis du i tillegg holder deg edru, og tar noen enkle, praktiske forholdsregler i fohold til atferd og kommunikasjonsmønstre, reduseres oddsene ytterligere.

Det som er typisk – og som vises i hver eneste levekårsundersøkelse som har vært avholdt opp gjennom årene – er at de som har mest grunn til å være bekymret for gatevolden, nemlig yngre menn, er de som er minst bekymret. Og motsatt: Eldre kvinner – de som har absolutt minst grunn til å være engstelig, er de med mest bekymring for denne volden.

De som virkelig lever med vold rundt seg, og har grunn til å kjenne reell frykt, er de som lever i voldelige par-/familieforhold, eller som har yrker hvor volden kan nær sagt eksplodere når som helst.

Kunnskap, erfaring og frykt

redsel-og-ubegrunnet-fryktDen beste «medisinen» mot ubegrunnet frykt – det beste hjelpemidlet – er sannsynligvis korrekt informasjon (korrekt kunnskap) og reelle erfaringer.

Sot tidligere nevnt er ett av målene i FightSafe å sørge for korrekt informasjon om hvem som faktisk rammes av vold, hvor og når den skjer, hva slags former for vold som eksisterer, og hva du realistisk sett kan gjøre for å verge deg selv og andre på kortere og lengre sikt.

Har du ikke mulighet til å deta på et selvforsvarskurs eller trene selvforsvar, anbefales vår modulbaserte opplæring via nettet. Her er dette ett av mange temaer som drøftes og beskrives i detalj.

Kopler du da relevant statistikk og kunnskapsbasert informasjon opp mot egne og andres erfaringer, finner du etter hvert frem til hva du faktisk bør kunne bekymre deg for. Og en ting er helt klart: Dette er som oftest noe som er mye mer håndterbart og trenbart enn det å skulle hanskes den ekstreme gatevolden – den «totalt blinde volden», den som i all hovedsak er basert på ubegrunnet frykt og som lammer alt for mange av oss.

Skulle du ellers sitte inne med kommentarer, spørsmål eller ønsker? Ikke nøl med å kontakt oss direkte, eller legg igjen en kommentar nederst på siden; vi setter uansett pris på å høre fra deg!

Kontakt Oss:

Ta kontakt med spørsmål, kommentarer eller ønsker! Vi kan gjerne ringe deg hvis det skulle passe best. Evt. gå til vår kontaktside her.

Om Våre Tjenester:

Foredrag

Informasjon: Her

Privattrening

Informasjon: Her

Grupper

Informasjon: Her

Kvinnekurser

Informasjon: Her

Spesialkurser

Informasjon: Her

Åpne kurser

Informasjon: Her

Yrkeskurser

Informasjon: Her

Klubber

Informasjon: Her

Online læring

Informasjon: Her