Foredrag om selvforsvar

Lærerike og nyttige foredrag og forelesninger rundt vold, trygghet og selvforsvar

«En tryggere hverdag»:

 • Har ditt lag eller din bedrift, forening, klubb, vennegjeng eller forsamling et ønske om å lære mer om hvordan dere kan gjøre hverdagen tryggere med enkle virkemidler?
 • Redd for vold, trusler, trakassering og annet ubehag som kan følge av det å bevege seg ute i det offentlige rom?
 • Har du eller andre lest om – og blitt skremt av – «blind vold», «umotivert vold», «voldtektsepidemi» og andre oppslag i media?
 • Har du kanskje fått et inntrykk av at det er lite du kan gjøre for å beskytte deg, annet enn å trene kampsport eller selvforsvar over lengre tid?
 • Lyst til å vite mer om hva gjerningsmenn ser etter, hvordan de opptrer og planlegger i ulike situasjoner – og ikke minst, hva du kan gjøre med det for å øke graden av trygghet og kontroll?

Hvis noe av det ovenstående er tilfelle, vil foredraget «En Tryggere Hverdag» fra FightSafe Selvforsvarskurs absolutt være både nyttig, avklarende og motiverende.

Varighet:

Normalt vil dette foredraget ha en varighet på 2 timer (inkludert en kort pause), men det kan også kortes noe ned eller forlenges der hvor det skulle være ønskelig.

Gruppestørrelse:

Du/dere bestemmer selv antallet deltakere. Det er kun lokalets størrelse og utforming som setter begrensinger på dette. En faktor som bør tas med, er gulvplass; vi ser svært gjerne at det gis rom for noen enkle og beskrivende, fysiske oppgaver – vær trygg, vi snakker ikke «rollespill» her. Ei heller noe som er fysisk krevende eller vanskelig :-)

Fra innholdet:

 • Hva menes med «blind vold» og «umotivert vold»? Hva er årsaken til at media bruker disse begrepene, og hva betyr det for deg og meg i praksis?
 • Hva ser en gjerningsperson etter? Hvordan blir vi «valgt» som et mer eller mindre egnet offer? Hva kan vi, med enkle grep, gjøre for å reduserer muligheten for å bli et offer?
 • Hvor og når rammer volden? Er det noen forskjeller i forhold til kjønn og alder? Hvem har en økt risiko for å havne i potensielt voldelige situasjoner?
 • Grunnleggende årvåkenhet, bruk av mobiltelefoner, bruk av blikket osv.
 • Om kroppsholdning, kroppsspråk, soner, inntrenging/invadering, intimidering m.m.
 • Enkle grep du kan gjøre for å verge deg uten å ta et selvforsvarskurs eller trene selvforsvar/kampsport.
 • Mønstre bak «gatevolden» og voldtektssituasjoner. Hvilke fellestrekk foreligger?
 • Hvorfor er det en vesensforskjell på det å lese situasjoner i forkant kontra det å reagere når noe «plutselig» skjer? Hvordan kan vi bli bedre til å forstå når noe er under oppseiling?
 • Hvorfor bør du stole på intuisjonen din og hva er intuisjon i bunn og grunn?
 • Hva menes med eskalering/opptrapping, og hvordan leser vi faresignalene/symptomene tidligst mulig?
 • Kan det å tenke sikkerhet og trygghet medføre økt «paranoia» og redsel?
 • Hvordan bruke stemme, ord, blikk, posisjon, bevegelse, m.m. til å avvise eller stoppe noen uten å fornærme vedkommende eller trigge uønskede responser?

Praktisk informasjon:

Det eneste som trengs for å gjennomføre et foredrag som blir skissert her, er egentlig – i tillegg til egnede lokaliteter – en tavle, whiteboard, flippover m/tusjer, eller noe tilsvarende. Vi kan også kople til egen laptop og presentasjon via prosjektor der dette er tilgjengelig.

Deltakerne får utdelt grunnleggende underlagsmateriell av oss, men det lønner seg å be hver enkelt ta med noe å notere på og med. Det er absolutt ikke nødvendig med spesielt tøy, fottøy eller annet utstyr.

Pris:

Prisene våre er uavhengig av antallet deltakere, med andre ord, det betales ikke per deltaker. Pris avhenger av varighet i tillegg til hvem som er bestiller – skoler og frivillige organisasjoner vil betale mindre enn eksempelvis et firma. Du vil uansett ikke får sjokk av våre priser; ta kontakt med oss vi kontaktskjemaet nedenfor, så sender vi deg et prisoverslag. Husk å inkludere så mye informasjon som mulig: hvem dere er, sted, ønsket tidspunkt, ca. antall deltakere osv. Du kan også finne mer kontaktinformasjon på siden her. Uansett, vi ser frem til å høre fra deg!

10 enkle tips

(Kommer snart)
Motta vårt uforpliktende informasjonsskriv på e-post i dag:
"10 enkle tips om selvforsvar og selvforsvarstrening".
Grunnleggende, informativt og funksjonelt, sendt direkte til deg!

Kontakt oss her:

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud om et foredrag rundt temaet «en tryggere hverdag», eller ganske enkelt for å vite mer om innhold, varighet, gruppestørrelse m.m.! Vi ringer deg gjerne hvis det skulle passe best.
Evt. gå til vår kontaktside her.

Om våre tjenester:

Foredrag

Klikk her for å lese mer om nyttige foredrag i selvforsvar, trygghetsarbeid og konflikthåndtering. Dette kan tilbys til klubber, lag, foreninger og bedrifter.

Privattrening

Trenger du eller en av dine nærmeste en mer privat hjelp til å lære metoder til å takle vold og konflikter. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Grupper

Vi avholder interne opplæringer for grupper, lag og foreninger i selvforsvar og personlig sikkerhet. Les mer om innhold, gruppestørrelser m.m. her!

Kvinnekurser

Egne kvinne-/jentekurser avoldes med jevne mellomrum for større og mindre grupper, lokalt eller sentralt. Gå hit for å få mer informasjon om dette.

Spesialkurser

Vi har dyktige instruktører med erfaring i å holde opplæring og kurser for utsatte og sårbare grupper og enkeltindivider. Her er mer informasjon.

Åpne kurser

Åpne grunnkurser og påbygging i FightSafe holdes med jevne mellomrom. Du kan finne ut mer om dette tibudet her.

Yrkeskurser

Det er mange yrkesutøvere som opplever vold, trusler, trakassering etc. på jobb. Klikk her for  å lese mer om hva vi kan tilby av yrkesrettet opplæring.

Klubber

Det har vært avholdt treninger og opplæring i selvforsvar for en rekke klubber (kampsport primært) gjennom årene. Klikk her for mer informasjon.

Nettbasert læring

I dag kan mye læres på nett, herunder naturligvis også deler av det som gir kunnskap om vold, selvforsvar og trygghet. Nysgjerring? Gå hit.

Ta kontakt med oss på Facebook!

FighSafe Selvforsvarskurs har naturligvis sin egen side på Facebook, og vi vil gjerne få invitere deg over i dag. Her finner du ting som eventer (kommende kurser), nyhetsartikler, oppdateringer, analyser, kommentarer med mer.

Facebook