FightSafe selvforsvarskurser

Regulære kurser i selvforsvar fra JJN FightSafe

Selvforsvarskurs fra FightSafe:

Fra tid til annet avholdes det et grunnkurs (introduksjonskurs) eller videregående kurser i FightSafe selvforsvar. Disse kan sammenliknes med våre kvinnekurser, men de er åpne for begge kjønn. Innholdet i et generelt introduksjonskurs er en del annerledes enn tilsvarende opplæring for kvinner selv om en god del også er likt.

Disse kursene kan avholdes lokalt rundt omkring i landet – ved at vi kommer til et egnet lokale i ditt nærområde – eller det avholdes sentralt hos oss her i Oslo. Det er flere Ju Jitsu Norge klubber rundt om i landet som kan gjennomføre denne typen kurser, eller evt. stille lokaliteter til rådighet.

Varighet:

Et allment introduksjonskurs kan ha noe ulik lengde, avhengig av hvor det gjennomføres, hvem som deltar, og hvor mye tid vi har til rådighet. Det samme gjelder for videregående moduler/kurser. Vi har hatt varighet ned til to timer og opp til to dager (tre til fire timer per dag), gjerne spredd over to helgedager.

Det er lett å tenke seg at man får mer ut av et lengre kurs. Dog er det slik (i det minste er det vår erfaring) at det er et fåtall som er fysisk skikket til å trene fokusert og med godt utbytte over mer enn et par timer. Dette er noe du bør ta hensyn til ved deltakelse på et selvforsvarskurs eller en regulær trening i emnet – ikke bare her hos FightSafe.

Fra innholdet:

På et inntrodiksjonskurs er hovedformålet å gi et innblikk i de ulike fysiske metodene vi anvender og de prinsippene vi jobber etter for å kunne utøve et godt, funksjonelt og allsidig selvforsvar. Det er alt fra stillinger, bevegelser (stående som liggende), forståelse av soner og avstander, bruk av beskyttelsesposisjoner, anvendelse av slag og spark, frigjøringer m.m.

Det er også et mål at du faktisk skal føle at du har trent, dvs. bli svett og fornøyd. Dette oppnås også ved å sette inn metodene i ulike praktiske situasjoner som kan tenkes å oppstå.

Det aller meste av teori og bakenforliggende informasjon gis i form av skriftlig underlagsmateriale. Dette vil så, med korte innspill og forklaringer, bli knyttet opp mot den praktiske treninger der hvor det er nødvendig og aktuelt.

Videregående kurser er ofte modul-baserte. Med det menes at de gjerne tar for seg ett bestemt tema. Eksempler her kan være forsvar hvor du ikke lenger står oppe, bruk av slag- og sparkteknikker, forsvar mot slag og spark, bruk av improviserte og dagligdagse våpen, det å gripe inn i en konflikt/en slosskamp osv. Alle videregående kurser har også elementer av situasjonsbestemt trening, scenarier som løses ved hjelp av teknikker og strategier vi trener på.

Pris:

Prisene på introduksjonskurs og påbyggingskurs varierer etter varighet og hvem som gjennomfører det. Du vil se på vår Facebookside når det planlegges et åpent kurs, og det er da bare å melde seg på der. Du kan også ta direkte kontakt med oss her via kontaktskjemaet nedenfor, så sender vi deg oversikt. Du finner ytterligere kontaktinformasjon på siden her. Uansett, vi ser frem til å høre fra deg!

10 enkle tips

(Kommer snart)
Motta vårt uforpliktende informasjonsskriv på e-post i dag:
"10 enkle tips om selvforsvar og selvforsvarstrening".
Grunnleggende, informativt og funksjonelt, sendt direkte til deg!

Kontakt oss her:

Ta kontakt i dag for å få mer informasjon om våre regulære FightSafe selvforsvarskurser, innhold, varighet, priser m.m. Vi ringer deg gjerne hvis det skulle passe deg bedre.
Evt. gå til vår kontaktside her.

Om våre tjenester:

Foredrag

Klikk her for å lese mer om nyttige foredrag i selvforsvar, trygghetsarbeid og konflikthåndtering. Dette kan tilbys til klubber, lag, foreninger og bedrifter.

Privattrening

Trenger du eller en av dine nærmeste en mer privat hjelp til å lære metoder til å takle vold og konflikter. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Grupper

Vi avholder interne opplæringer for grupper, lag og foreninger i selvforsvar og personlig sikkerhet. Les mer om innhold, gruppestørrelser m.m. her!

Kvinnekurser

Egne kvinne-/jentekurser avoldes med jevne mellomrum for større og mindre grupper, lokalt eller sentralt. Gå hit for å få mer informasjon om dette.

Spesialkurser

Vi har dyktige instruktører med erfaring i å holde opplæring og kurser for utsatte og sårbare grupper og enkeltindivider. Her er mer informasjon.

Åpne kurser

Åpne grunnkurser og påbygging i FightSafe holdes med jevne mellomrom. Du kan finne ut mer om dette tibudet her.

Yrkeskurser

Det er mange yrkesutøvere som opplever vold, trusler, trakassering etc. på jobb. Klikk her for  å lese mer om hva vi kan tilby av yrkesrettet opplæring.

Klubber

Det har vært avholdt treninger og opplæring i selvforsvar for en rekke klubber (kampsport primært) gjennom årene. Klikk her for mer informasjon.

Nettbasert læring

I dag kan mye læres på nett, herunder naturligvis også deler av det som gir kunnskap om vold, selvforsvar og trygghet. Nysgjerring? Gå hit.

Ta kontakt med oss på Facebook!

FighSafe Selvforsvarskurs har naturligvis sin egen side på Facebook, og vi vil gjerne få invitere deg over i dag. Her finner du ting som eventer (kommende kurser), nyhetsartikler, oppdateringer, analyser, kommentarer med mer.

Facebook