Behovet for enkle svar

Behovet for enkle svar

Om behovet for enkle løsninger. Det hender, ja faktisk forkommer det ganske ofte, at jeg mottar et eller annet spørsmål om selvforsvar, trening i selvforsvar m.m. på Twitter eller via e-post – eller også ansikt til ansikt i forbindelse med en trening eller et...
Den grove volden

Den grove volden

Ekstrem vold? Hvor ofte møter de aller fleste av oss den virkelig grove og harde volden, den vi typisk leser og hører om via TV, radio og andre nyhetskanaler? Vår erfaringen tilsier at det er uhyre sjelden for de aller, aller fleste av oss. Bør ikke funksjonell...