Lureri med selvforsvarsklipp

Lureri med selvforsvarsklipp

Lureri med selvforsvarsklipp – Uærlig markedsføring? Som vi har vist til i tidligere innlegg: ‘Selvforsvarsvideoer og sosiale medier‘, kan det være viktig – av og til helt avgjørende – å forstå kontekst/sammenheng når du ønsker å vurdere...
Selvforsvarsvideoer og sosiale medier

Selvforsvarsvideoer og sosiale medier

Sosiale medier og selvforsvar – hva er utfordringene? Først og fremst må det sies at det utvilsomt er mye som er bra ved sosial medier som Instagram, Facebook og Twitter (for å nevne noen få). Disse kommunikasjonskanalene gjør det blant annet mulig for alle og...
Blir du forfulgt?

Blir du forfulgt?

Hva vil det si å bli forfulgt? Hvis du kan kjenne igjen og beskrive hvordan det er å bli forfulgt, så er du absolutt ikke alene. På våre kurser og seminarer opplever vi at mange kvinner og jenter rapporterer om dette – enten som en helt konkret og sterk følelse,...
Behovet for enkle svar

Behovet for enkle svar

Om behovet for enkle løsninger. Det hender, ja faktisk forkommer det ganske ofte, at jeg mottar et eller annet spørsmål om selvforsvar, trening i selvforsvar m.m. på Twitter eller via e-post – eller også ansikt til ansikt i forbindelse med en trening eller et...
Frykt for vold

Frykt for vold

Om redsel og frykt for vold. Frykt og redsel kan ofte ligge bak ønsket om å lære seg selvforsvar. Mange ganger kan denne frykten være ubegrunnet, eller i det minste overdrevet. I JJN FightSafe er opptatt av de reelle farene, om hvor og når vold faktisk skjer, og hva...
Den grove volden

Den grove volden

Ekstrem vold? Hvor ofte møter de aller fleste av oss den virkelig grove og harde volden, den vi typisk leser og hører om via TV, radio og andre nyhetskanaler? Vår erfaringen tilsier at det er uhyre sjelden for de aller, aller fleste av oss. Bør ikke funksjonell...