Prestasjon og mestring

Prestasjon og mestring

Hvorfor snakke om prestasjon og mestring? Erfaringsmessig vet vi at det kan være til dels store sprik mellom ens egen gjennomføring og reelle prestasjon, og hvordan dette oppleves av den det gjelder. Skrivet her forsøker å sette ord på dette fenomenet, og er...