10 enkle tips

(Kommer snart)
Motta vårt uforpliktende informasjonsskriv på e-post i dag:
"10 enkle tips om selvforsvar og selvforsvarstrening".
Grunnleggende, informativt og funksjonelt, sendt direkte til deg!

Lureri med selvforsvarsklipp

Lureri med selvforsvarsklipp

Lureri med selvforsvarsklipp - Uærlig markedsføring? Som vi har vist til i tidligere innlegg: 'Selvforsvarsvideoer og sosiale medier', kan det være viktig - av og til helt avgjørende - å forstå kontekst/sammenheng når du ønsker å vurdere innholdet i, og verdien av, en...

les mer
Prestasjon og mestring

Prestasjon og mestring

Hvorfor snakke om prestasjon og mestring? Erfaringsmessig vet vi at det kan være til dels store sprik mellom ens egen gjennomføring og reelle prestasjon, og hvordan dette oppleves av den det gjelder. Skrivet her forsøker å sette ord på dette fenomenet, og er...

les mer
Blir du forfulgt?

Blir du forfulgt?

Hva vil det si å bli forfulgt? Hvis du kan kjenne igjen og beskrive hvordan det er å bli forfulgt, så er du absolutt ikke alene. På våre kurser og seminarer opplever vi at mange kvinner og jenter rapporterer om dette - enten som en helt konkret og sterk følelse, eller...

les mer
Frykt for vold

Frykt for vold

Om redsel og frykt for vold. Frykt og redsel kan ofte ligge bak ønsket om å lære seg selvforsvar. Mange ganger kan denne frykten være ubegrunnet, eller i det minste overdrevet. I JJN FightSafe er opptatt av de reelle farene, om hvor og når vold faktisk skjer, og hva...

les mer
Den grove volden

Den grove volden

Ekstrem vold? Hvor ofte møter de aller fleste av oss den virkelig grove og harde volden, den vi typisk leser og hører om via TV, radio og andre nyhetskanaler? Vår erfaringen tilsier at det er uhyre sjelden for de aller, aller fleste av oss. Bør ikke funksjonell...

les mer
Selvforsvarsanalyse

Selvforsvarsanalyse

Hva synes du om denne situasjonen? Bruk først litt tid på å gå igjennom nedenstående video før vi analyserer den nærmere. Videoen viser en mann og en kvinne som spaserer arm i arm, og mannen havner etter hvert i en kampsituasjon med to andre menn. Jeg tror videoen er...

les mer
Kurs i selvforsvar?

Kurs i selvforsvar?

Er et kurs i selvforsvar noe som nytter? Det finnes en gruppe med relativt standhaftige, høylytte og velfunderte personer som gjerne vil argumentere for at et enkelt selvforsvarskurs eller to umulig kan gi noe annet enn en falsk følelse av trygghet og...

les mer

Kontakt Oss Her:

Vi setter stor pris på at du tar kontakt med oss dersom du har noen ønsker, kommentarer eller innspill rundt temaene selvforsvar og selvforsvarstrening! Du finner mer kontaktinformasjon på siden her.

Om våre tjenester:

Foredrag

Klikk her for å lese mer om nyttige foredrag i selvforsvar, trygghetsarbeid og konflikthåndtering. Dette kan tilbys til klubber, lag, foreninger og bedrifter.

Privattrening

Trenger du eller en av dine nærmeste en mer privat hjelp til å lære metoder til å takle vold og konflikter. Vennligst klikk her for mer informasjon.

Grupper

Vi avholder interne opplæringer for grupper, lag og foreninger i selvforsvar og personlig sikkerhet. Les mer om innhold, gruppestørrelser m.m. her!

Kvinnekurser

Egne kvinne-/jentekurser avoldes med jevne mellomrum for større og mindre grupper, lokalt eller sentralt. Gå hit for å få mer informasjon om dette.

Spesialkurser

Vi har dyktige instruktører med erfaring i å holde opplæring og kurser for utsatte og sårbare grupper og enkeltindivider. Her er mer informasjon.

Åpne kurser

Åpne grunnkurser og påbygging i FightSafe holdes med jevne mellomrom. Du kan finne ut mer om dette tibudet her.

Yrkeskurser

Det er mange yrkesutøvere som opplever vold, trusler, trakassering etc. på jobb. Klikk her for  å lese mer om hva vi kan tilby av yrkesrettet opplæring.

Klubber

Det har vært avholdt treninger og opplæring i selvforsvar for en rekke klubber (kampsport primært) gjennom årene. Klikk her for mer informasjon.

Nettbasert læring

I dag kan mye læres på nett, herunder naturligvis også deler av det som gir kunnskap om vold, selvforsvar og trygghet. Nysgjerring? Gå hit.