Om behovet for enkle løsninger.

Det hender, ja faktisk forkommer det ganske ofte, at jeg mottar et eller annet spørsmål om selvforsvar, trening i selvforsvar m.m. på Twitter eller via e-post – eller også ansikt til ansikt i forbindelse med en trening eller et seminar. Dette er selvsagt bare hyggelig, og jeg forsøker alltid å gjøre mitt beste for å svare så inngående og korrekt som jeg er i stand til. I min verden er dette er et alvorlig tema, ett som fortjener å bli besvart på en alright måte.

Dog hender det at jeg kommer til kort og virkelig må jobbe litt for ikke å miste tålmodigheten. Det oppstår som regel når jeg først får et innledende spørsmål, og deretter det ene påfølgende spørsmålet etter det andre … om samme tema. I tillegg er disse spørsmålene – som gjerne blir stilt av gutter/yngre menn – smidd over samme lest.

De umulige spørsmålene

Disse spørsmålene, som er nær sagt umulig å besvare på en enkel, korrekt og likefrem måte, dreier seg ofte om ett av tre scenarier:

  • Hva er mest effektivt av A eller B [eksempelvis boksing eller karate]
  • Hvem vil vinne av [sett in to kjente kampsportutøvere, boksere osv.]
  • Hvordan forsvarer jeg meg best mot [sett inn en tenkt situasjon her]

Det pussige er at jo mer man beskriver kompleksiteten i en kamp- eller selvforsvarssituasjon, og jo mer man forteller om alle variablene og alt som ligger bak og som kan endre en situasjon, jo mer oppsatt blir spørsmålsstilleren på å finne det ene, korrekte, enkle svaret. Det er nesten som om vedkommende er fullt overbevist om at det må finnes en fasit, nær sagt en form for trylleformular.

Vi vil så gjerne tro…

Visst er det fantastisk å ha noe enkelt og grunnlegende å tro på og lene sg mot, noe som er evig, sikkert, fast og ufravikelig. Det skaper trygghet og forutsigbarhet, og er tydeligvis veldig viktig for mange mennesker. Det er således lett å forstå at komplekse mekanismer og situasjoner kan forvirre oss og forstyrre vårt behov for orden i kaoset.

De fleste som har vært opp i en voldsliknende situasjon – som har sett andre blitt utsatt for vold, eller selv har blitt et offer eller nesten-offer – vet godt hvor kaotisk og traumatisk det kan være. Kanskje er det derfor mange ønsker seg den ene teknikken eller metoden, det «effektive selvforsvaret», den ene fasitløsningen på det som oppleves som svært uforutsigbart, kaotisk og krevende?

Fra tro til kjensgjerning

Uten at dette skal høres ut som en eller annen form for religiøs forelesning, så handler det hele egentlig om å tro mindre, og å vite mer. Det å vite består i denne sammenhengen om en erkjennelse av at en selvforsvarssituasjon ER uforutsigbar, krevende, kaotisk – og av og til farlig.

Denne erkjennelsen bør føre til at vi søker selvforsvarsstrategier som går på å forebygge – agere tidlig i stedet for å reagere sent. Og her er en funksjonell nøkkel til praktisk selvforsvar: Denne forbyggingen og tidlige inngripen er enklere enn å lære seg fysiske teknikker for å håndtere alvorlig fysisk vold. Kjekt, ikke sant?

En annen kjennsgjerning går på at KISS prinsippet er ufravikelig når det gjelder fysiske metoder – nettopp fordi situasjonene er så krevende, uforutsigbare og stressende. K.I.S.S står for Keep It Simple Stupid og beskriver rett og slett at du ikke kan forvente å klare deg med alt for mange valg, alt for sammensatte teknikker, eller for komplekse modeller.

En tredje kjennsgjerning er at «tap eller seier» i større grad handler om motivasjon, overbevisning og kampvilje – alle de mentale, tankemessige faktorene – og i mindre grad om fysiske teknikker eller ulike stilarter.

Dette er oftest ikke det de unge mennene med tørst etter enkle svar vil ha, men det er det de får … i hvertfall av meg. Så får de heller søke enkle løsninger og fasitsvar på hva som «fungerer i virkeligheten» andre steder :-)

Som vanlig: Skulle du ha noen kommentarer, spørsmål eller ønsker, er det bare å kontakte oss direkte, eller legg igjen en kommentar nederst på siden. Enig eller uenig? Vi setter uansett pris på å høre fra deg!

Kontakt Oss:

Ta kontakt med spørsmål, kommentarer eller ønsker! Vi kan gjerne ringe deg hvis det skulle passe best. Evt. gå til vår kontaktside her.

Om Våre Tjenester:

Foredrag

Informasjon: Her

Privattrening

Informasjon: Her

Grupper

Informasjon: Her

Kvinnekurser

Informasjon: Her

Spesialkurser

Informasjon: Her

Åpne kurser

Informasjon: Her

Yrkeskurser

Informasjon: Her

Klubber

Informasjon: Her

Online læring

Informasjon: Her